Bruk av Holmen

Reservasjon av Holmen bør ikke blandes inn i møtekalenderen. Så har sett på tre alternative kalenderløsninger for å vise booket operatørtid, der Kjell Ivar kan foreta oppdateringer.

Alternativ 1 – Timely

På nettstedet benytter vi timely som kalender-plug-in. Jeg her der definert en eventkategori, «Holmentid», som ikke kommer frem i møtekalenderen (som kun viser kategoriene «Møter» og «Contest»).

Dette er en ryddig løsning. Eksempel på Holmentidkalenderen nedenfor.

Kjell Ivar kan her ha egen bruker-id og vedlikeholde denne oversikten.

Men i dagens «Free plan» inngår kun 1 bruker mens 2 brukere krever «Growth plan» som koster $56 / mnd… For å slippe denne kostnaden, må jeg motta informasjon om reservasjoner fra Kjell Ivar og gjøre nødvendige oppdateringer i kalendervisningen.

Alternativ 2 – Outlook calendar

Benytte outlook-kalenderen som gruppen har med brukeren la4c@outlook.com, som alle kan logge inn på med Holmenpassordet… Men det lar seg dessverre ikke gjøre å ’embedde’ visning av outlook calendar på wordpress-sider. Så da må det på nettsiden stå noe i retning av:

Oversikt med booket operatørtid og/eller overnatting på Holmen, klikk her (versjon som viser kun opptatt/ledig tid)

eller

Oversikt med booket operatørtid og/eller overnatting på Holmen, klikk her (som viser alle detaljer)

Alternativ 3 – Embedded Google calendar

En slik er mulig å hente inn og vil da kunne vises som nedenfor. Her er min googlekalender gjort offentlig tilgjengelig, men Kjell Ivar kan opprette en kalender i sin Google-konto kalt f.eks. «Holmen», og så kunne denne linkes inn her.