Møteaktivitet

Vanligvis onsdager kl. 19.00 og til vi er ferdig ca. kl. 21.00 (eller når siste med nøkkel låser døren)

Husk vi samles også på nett. Se nettadressen i info sendt på mail

Mai

3.5Medlemsmøte
10.5Sambandsgruppe
24.5Drop-in
31.5Contestgruppe

Juni

7.6Medlemsmøte
9.-11. 6Seminar med W0GJ
14.6Sambandsgruppe