Haugalandgruppen inviterer til lisenskurs

Årets kurs startet den 8. januar 2024 med 11 deltakere. Av disse hørte seks hjemme i vårt nedslagsfelt, tre i Sunnhordland og tre på Haugalandet. Kurset foregikk på læringsplattformen Moodle som et rent nettkurs, men til praksisdelen kunne deltakerne få hjelp av lokale hjelpere.

Vi tar sikte på nytt kurs med start tidlig i januar 2025. Detaljene er ikke klare ennå, men det er mulig å skrive på lista, så tar vi kontakt. Meld din interesse til LA9RY Knut Meland, 95052880 eller til haugalandgruppen@nrrl.no.