Haugalandgruppen inviterer til lisenskurs

Årets kurs startet den 8. januar 2024 med 11 deltakere. Av disse hører seks hjemme i vårt nedslagsfelt, tre i Sunnhordland og tre på Haugalandet. Kurset foregår på læringsplattformen Moodle og er et rent nettkurs, men til praksisdelen skal deltakerne få hjelp av lokale hjelpere.

Nye kurs blir annonsert her på våre nettsider når tiden nærmer seg.