Om satellitter på Stord

Satellitter, mest av kategorien LEO (Low Earth Orbit) var temaet på møtet på Kulturhuset på Stord lørdag den 23. september 2023. Rimeligvis var Sunnhordland-regionen best representert i møtet.

Temaet ble belyst med instruktive YouTubevideoer med KX9X Sean. LA1ROA Stein fortalte litt om sine forsøk med satellittkjøring. Han viste også fram sin håndholdte 2m-/70cm-antenne, selvlaget versjon etter DK7ZBs idé.

Nyttig tips for den som skal lytte på FMsatellittene, er at de bruker subtone (CTCSS) 67,0 Hz.


Om satellitter på Stord Les mer

Seminar: DX og DX-Ekspedisjoner med Glenn Johnson, W0GJ


Uten DXpedisjoner får du ikke kjørt dem alle

Sekretær i Northern California DX Foundation W0GJ, Glenn Johnson, har mer kunnskap enn de fleste om det som skal til for å lage en DXpedisjon. På DXseminaret på Holmen 9.-11. juni 2023 delte han raust av sine erfaringer.

Uten at grupper av amatører legger ut på DXpedisjoner, er det ikke mulig å kjøre alle land. Som kjent bor det ingen amatører verken på Rock All, Bouvet eller Peter den førstes øy. Det kan ta lang tid og by på mange hindringer før man får de nødvendige tillatelser til å gå i land på eksotiske QTHer. Noe av kunsten er å ikke gi opp, men holde motet oppe. Tekniske utfordringer kan være så mangt. Når det bare er tillatt å være på øya noen timer om dagen, kan løsningen være å sette i land en fjernstyrt stasjon og operere den fra en båt.

Økonomi er ikke noe lite kapittel, og selv om man finner kilder til finansiering, ender det alltid med at deltakerne på DXpedisjoner må betale ganske mye. Det viktigste, poengterte Glenn, er likevel sammensetningen av mannskap. Det er det som sikrer at DXpedisjonen funker.

Selv om seminaret var kunngjort både på Hammeetingen, gjennom NRRLs kanaler og av LA4C, var det bare en liten håndfull som deltok på Holmen, og ingen via nettet. Primus motor LB8CA Robin sier at seminaret ga mye nyttig informasjon og kontakter som kan være til nytte ved framtidige norske DXpedisjoner, små eller store.

W0GJ Glenn tok turen fra Iowa for å holde seminar på Holmen. Her ved Hafrsfjord. Foto: LB8CA

Fikk årgangs-QSL fra Bhutan

Tom LA9GX kjørte A51PN Pradan for over 30 år siden. QRZ.com informerte om at Glenn W0GJ er QSLmanager, så Tom tok kontakt og spurte etter QSLkort. – Hvordan vil du ha det? spurte Glenn. Er det greit at du får det i hånda? Og det var det.
Tom og kona Anne Kristine kom fra Vestfold til Holmen. Der var det høytidelig overrekking av kortet fra Bhutan i forbindelse med DXseminaret.

Det kan kanskje legges til at Glenn gjentatte ganger har vært i Bhutan i embets medfør. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi og har undervist i faget, blant annet i Bhutan. Dit tok han også med seg amatørradio, og Pradan A51PN er en av hans venner fra byen han bodde i.

Foto: LA9GX
Foto: LA9GX

Invitasjon til seminaret

Glenn Johnson er styremedlem og sekretær i Northern California DX Foundation (NCDXF) som har sponset mange DX-ekspedisjoner i over 40 år. Sist 3Y0J/Bouvet og CY0S/Sable Island. Selv har Glenn vært med å lede ekspedisjoner til Bhutan, Laksdahweep, Desecheo, Navassa, Heard, Palmyra, Pitcairn, Malpelo, 3Y0Z/Bouvet i 2018 som ikke kom seg i land, m.fl. Fem av ekspedisjonene er kåret til «DX Expedition of the Year.» For sin mangeårige innsats for amatørradio er Glenn tildelt CQ Magazine Amateur Radio Hall of Fame og DX Hall of Fame.

Formålet med seminaret er å tilby en praktisk innføring i vellykket planlegging og gjennomføring av DX-ekspedisjoner. De ulike tema vil også direkte angå alle som ønsker å gjennomføre portable operasjoner, IOTA-aktiveringer, spesielle klubbevents, testkjøring (særlig multi/single & multi/multi). Målsettingen er at alle som deltar vil bli inspirert og bedre i stand til å planlegge og gjennomføre ulike typer aktiviteter og DX-ekspedisjoner.

Tid: 9.-11. juni 2023.

Sted: Klubblokalene til LA4C Haugalandgruppen av NRRL, Holmen, Åkrehamn, Karmøy.

Foreløpig program:

  • Fredag 9. juni kl. 18.00-21.00 Presentasjon av CY0S/Sable Island 2023 og tidligere reiser.
  • Lørdag 10. juni kl. 10.00–16.00 Praktiske forberedelser og planlegging av ekspedisjoner.
  • Søndag 11. juni kl. 10.00-15.00 Gjennomføring av ekspedisjoner & etterarbeid.

Fredag fri entré. Seminaret lørdag & søndag: kr. 900. Deltagelse via Zoom: kr. 450.

NB: NRRL-medlemmer får kr. 100 i rabatt på deltakeravgift. Dvs. er du NRRL-medlem, så vil seminaret lørdag og søndag koste deg kr. 800. Deltagelse via Zoom kr. 350.

LA4C Haugalandgruppen er vertskap for arrangementet.

Påmelding innen torsdag 31. mai, nedenfor eller via denne linken.

Ta gjerne kontakt med Robin LB8CA (tlf. 921 23 495, e-post cinmatra@gmail.com) om det er noe du ønsker å spørre om, eller om muligheter for overnatting.

Påmelding


Seminar: DX og DX-Ekspedisjoner med Glenn Johnson, W0GJ Les mer

Bouvetfest med reker og store forventninger

Den 4. – 5. februar hadde vi planlagt Bouvethelg på Holmen med Bouvet-prat og Bouvet-kjøring, det siste avhengig av at Bouvet-ekspedisjonen 3Y0J hadde kommet i land og fått rigget seg til på øya.

Robin LB8CA spanderte reker og gildt lag på lørdag mens karene på DXpedisjonen kavet med å komme seg i land på verdens mest avsidesliggende øy. Etter hvert viste det seg at reker og Bouvet-ekspedisjonen har mer enn en ting til felles: De befinner seg langt borte, det koster mye å hente dem, men smaker utrolig godt når man først får tak i dem.

Se også Knut LA9RY sin prsentasjon i gruppemøtet 4. januar 2023: Forberedelser til Bouvet.


Bouvetfest med reker og store forventninger Les mer

5 Band DXCC – Fin å ha på veggen

Mange års innsats fra operatørene på LA4C har resultert i flere DXCC-diplomer. Her er den gjeveste: 5 band DXCC, som vi nettopp mottok i posten fra ARRL. Diplomet beviser at vi har hatt kontakt med hundre land på hvert av båndene 80, 40, 20, 15 og 10 meter.

Takket være innsats fra LB8CA Robin har vi fått orden på hva vi har kjørt og sendt inn søknader, så nå er det mange diplomer fra ARRL som kan henges på skryteveggen.


5 Band DXCC – Fin å ha på veggen Les mer

Arquebus

Kodenavnet Arquebus ble brukt om radiovirksomheten til Sverre K. Andersen, en av den norske motstandsbevegelsen sine radiosendere under andre verdenskrig. Den originale radiosenderen til «Arquebus» er utstilt ved Arquebus krigshistorisk museum i Tysvær. 

Arquebus-rapport

Rapporten om Arquebusradioen kan nå fås kjøpt. Rapporten er en fullstendig dokumentasjon av prosjektet som LA3PNA Thomas, LA5GOA Steen-Erik og LA6IN Paul gjennomførte i samarbeid med Haugalandsmuseene. De bygde en fungerende kopi av radioen som agenten Arquebus brukte under 2. verdenskrig. Rapporten er på godt og vel 50 sider i A5-format, pluss tegninger.

Rapporten koster kr 200 der halvparten av summen går til LA4C.

Kontakt: haugalandgruppen@nrrl.no eller LA9RY Knut på tlf. 95052880

15. desember 2022

Kodenavnet ARQUEBUS ble brukt om en av den norske motstandsbevegelsen sine radiosendere under andre verdenskrig.
Foto: Arquebus krigshistorisk museum

Arquebus-senderen på kulturnatt

22. oktober var det 80 år siden Aquebussenderen kom på lufta. LA6IN Paul, LA3PNA Thomas og LA5GOA Steen Erik har i ett år arbeidet med å lage en kopi av senderen som Sverre K. Andersen brukte under krigen for å holde kontakt med London. Senderen er klar, og den fungerer. LA6IN brukte den fra hytta på Bjoa under torsdagsscheden den 6. oktober med LA1QAA og LA9RY.

Under kulturnatt på Karmsund Folkemuseum i Haugesund 22. oktober fortalte LA6IN om prosjektet. Paul fortalte også om prosjektet på medlemsmøtet i LA4C onsdag 5. oktober. Fra observasjoner av den originale senderen på Arquebus-museet har han, LA5GOA og LA2PNA laget fullstendig sett med tegninger, både diagram, ledningsføringer og chassis. Det har gått med rundt 1200 timer bare på tegnearbeidet.

25. oktober 2022


Arquebus-senderen – den eneste

De som har levd en stund kjenner historien om Sverre K. Andersen, aktiv agent under krigen med radiosender på Eikås på Bjoa. Hovedradioen hans, en Early type III, suitcase set finnes i dag på Arquebus-museet i Førresfjorden. Dette er den eneste radioen av dette slaget som er bevart. All teknisk dokumentasjon ble makulert etter krigen

Nå håper vi å få gjøre en jobb med å dokumentere radioen. Vi håper at museet gir tillatelse, sier LA6IN Paul.

Radioen har en refleksmottaker. Det vil si at den bruker høyfrekvensdelen som lavfrekvens-del, noe som var aktuelt under krigen, da det var vanskelig å få tak i radiorør.

28. mai 2021

Les mer og se flere bilder på Arquebus krigshistorisk museum og Digitalt Museum.


Arquebus Les mer

QO-100-satellitten

Satellitt-prosjektet i rute

Parabolen peker mot QO-100-satellitten etter at den nå er boltet fast i fjellet. LA2JLA har vært bas for arbeidet. Nå skal det støpes et solid fundament.

Parabolen er mottakerantennen for QO-100-signalene. Av sikkerhetsmessige grunner blir senderantennen plassert på sør-terrassen i annen etasje.

Planen er at satellittkjøring skal kunne demonstreres i slutten av mai. Da var maidagen planlagt. Nå blir det ikke noe av det arrangementet, men satellittprosjektet er likevel i rute. LA5GOA er nå i sving med å sette sammen utstyret som skal kobles til antennen.

30. april 2020


Satellitt-utstyr kommet

Fra Portugal er det kommet nødvendig utstyr til satellittprosjektet. Neste punkt på programmet er å få opp antenner. Vi satser på å få opp sendeantenne først, sier LA5GOA Steen Erik.

29. januar 2020


Eksperimentell satellitt-kveld

Å komme på lufta på QO-100-satellitten innebærer et moment av pionerarbeid. Man kjøper ikke en radio og kobler til en antenne og så er man QRV.

LA3PNA Thomas er en av de første i Norge som kom i gang med å kjøre denne satellitten. Som en innledning til satellittprosjektet vårt, fortalte han onsdag om forskjellige måter å komme i gang på. Vi fikk også demonstrert hvordan en satellitt-QSO høres ut.

Det finnes moduler å få kjøpt, men sammenkoblingen innebærer et moment av kreativitet og eksperimentering som dagens radioamatører ikke er så vant med. LA4C må nå velge hvilket utstyr det skal satses på.

Satellittkvelden var litt pioneraktig på en annen måte: LA3PNA holdt foredraget i Drammen og var til stede hos oss via videokonferanse. 23 medlemmer var til stede, to av dem via videokonferansen.

Vi må velge: Adalm Pluto (t.v.) krever en PC,
men ingen radio, mens DX Patrols løsning
krever radio, men ingen PC.

9. januar 2020


Klar for satellitt-prosjekt

LA4C kaster seg på sitt første satellitt-prosjekt. Målet er at vi skal ha en satellitt-stasjon å vise fram til maidag på Holmen. Vi skal benytte oss av QO-100-satellitten, som er geostasjonær. Oppfrekvens er i 2,4 GHz-båndet, nedfrekvens i 10 GHz-båndet. Vi skal benytte 1,8 m parabolen som allerede finnes på Holmen (bildet).

Mer om prosjektet på medlemsmøte tidlig på nyåret.

28. november 2019

QO-100-satellitten Les mer

Velkommen, Sunnhordland!

Sunnhordlandgruppa av NRRL har fusjonert med Haugalandgruppen av NRRL. Onsdag 24. juni 2020 vedtok det ekstraordinære årsmøtet i LA4C enstemmig fusjonsforslaget. Tidligere har Sunnhordlandsgruppa hatt ekstraordinært årsmøte per epost og vedtatt å slutte seg til Haugalandgruppen. Med dette øker medlemstallet i Haugalandgruppen fra ca 50 til ca 65.

Det ekstraordinære årsmøtet i LA4C ga styret fullmakt til å gjennomføre de formelle og praktiske sidene av sammenslåingen.

Fra 24. juni er medlemmene i Sunnhordlandgruppa fullverdige medlemmer i Haugalandsgruppen av NRRL.

Sunnhordland er en del av det norske ferjeriket. Derfor er det ikke enkelt å komme til Holmen for å være med på et møte en onsdags kveld. Vi har tidligere forsøkt å strømme noen av våre møter på Holmen med tanke på medlemmer i Sunnhordland. Dette kommer vi til å utvikle videre.


Velkommen, Sunnhordland! Les mer

Nostalgi og satellitt på biblioteket i vinterferien

Biblioteket i Kopervik laget aktiviteter i vinterferien. En av dem var amatørradio. Mandag ettermiddag stilte LA5GOA Steen Erik og LA6IN Paul fra LA4C med plakat, powerpoint-presentasjon og diverse utstyr. Steen Erik med utstyr for å kjøre QO-100-satellitten, Paul litt mer i den nostalgiske enden; med blant annet Hartley-oscillator, agentradioen Paraset og tobakksfabrikanten Petterøes Kongshavner radio, kanskje det gjeveste klenodiet av dem alle. Noe besøk var der, men det kunne ha vært flere, melder de to utstillerne.


Nostalgi og satellitt på biblioteket i vinterferien Les mer