Seminar: DX og DX-Ekspedisjoner med Glenn Johnson, W0GJ


Uten DXpedisjoner får du ikke kjørt dem alle

Sekretær i Northern California DX Foundation W0GJ, Glenn Johnson, har mer kunnskap enn de fleste om det som skal til for å lage en DXpedisjon. På DXseminaret på Holmen 9.-11. juni 2023 delte han raust av sine erfaringer.

Uten at grupper av amatører legger ut på DXpedisjoner, er det ikke mulig å kjøre alle land. Som kjent bor det ingen amatører verken på Rock All, Bouvet eller Peter den førstes øy. Det kan ta lang tid og by på mange hindringer før man får de nødvendige tillatelser til å gå i land på eksotiske QTHer. Noe av kunsten er å ikke gi opp, men holde motet oppe. Tekniske utfordringer kan være så mangt. Når det bare er tillatt å være på øya noen timer om dagen, kan løsningen være å sette i land en fjernstyrt stasjon og operere den fra en båt.

Økonomi er ikke noe lite kapittel, og selv om man finner kilder til finansiering, ender det alltid med at deltakerne på DXpedisjoner må betale ganske mye. Det viktigste, poengterte Glenn, er likevel sammensetningen av mannskap. Det er det som sikrer at DXpedisjonen funker.

Selv om seminaret var kunngjort både på Hammeetingen, gjennom NRRLs kanaler og av LA4C, var det bare en liten håndfull som deltok på Holmen, og ingen via nettet. Primus motor LB8CA Robin sier at seminaret ga mye nyttig informasjon og kontakter som kan være til nytte ved framtidige norske DXpedisjoner, små eller store.

W0GJ Glenn tok turen fra Iowa for å holde seminar på Holmen. Her ved Hafrsfjord. Foto: LB8CA

Fikk årgangs-QSL fra Bhutan

Tom LA9GX kjørte A51PN Pradan for over 30 år siden. QRZ.com informerte om at Glenn W0GJ er QSLmanager, så Tom tok kontakt og spurte etter QSLkort. – Hvordan vil du ha det? spurte Glenn. Er det greit at du får det i hånda? Og det var det.
Tom og kona Anne Kristine kom fra Vestfold til Holmen. Der var det høytidelig overrekking av kortet fra Bhutan i forbindelse med DXseminaret.

Det kan kanskje legges til at Glenn gjentatte ganger har vært i Bhutan i embets medfør. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi og har undervist i faget, blant annet i Bhutan. Dit tok han også med seg amatørradio, og Pradan A51PN er en av hans venner fra byen han bodde i.

Foto: LA9GX
Foto: LA9GX

Invitasjon til seminaret

Glenn Johnson er styremedlem og sekretær i Northern California DX Foundation (NCDXF) som har sponset mange DX-ekspedisjoner i over 40 år. Sist 3Y0J/Bouvet og CY0S/Sable Island. Selv har Glenn vært med å lede ekspedisjoner til Bhutan, Laksdahweep, Desecheo, Navassa, Heard, Palmyra, Pitcairn, Malpelo, 3Y0Z/Bouvet i 2018 som ikke kom seg i land, m.fl. Fem av ekspedisjonene er kåret til «DX Expedition of the Year.» For sin mangeårige innsats for amatørradio er Glenn tildelt CQ Magazine Amateur Radio Hall of Fame og DX Hall of Fame.

Formålet med seminaret er å tilby en praktisk innføring i vellykket planlegging og gjennomføring av DX-ekspedisjoner. De ulike tema vil også direkte angå alle som ønsker å gjennomføre portable operasjoner, IOTA-aktiveringer, spesielle klubbevents, testkjøring (særlig multi/single & multi/multi). Målsettingen er at alle som deltar vil bli inspirert og bedre i stand til å planlegge og gjennomføre ulike typer aktiviteter og DX-ekspedisjoner.

Tid: 9.-11. juni 2023.

Sted: Klubblokalene til LA4C Haugalandgruppen av NRRL, Holmen, Åkrehamn, Karmøy.

Foreløpig program:

  • Fredag 9. juni kl. 18.00-21.00 Presentasjon av CY0S/Sable Island 2023 og tidligere reiser.
  • Lørdag 10. juni kl. 10.00–16.00 Praktiske forberedelser og planlegging av ekspedisjoner.
  • Søndag 11. juni kl. 10.00-15.00 Gjennomføring av ekspedisjoner & etterarbeid.

Fredag fri entré. Seminaret lørdag & søndag: kr. 900. Deltagelse via Zoom: kr. 450.

NB: NRRL-medlemmer får kr. 100 i rabatt på deltakeravgift. Dvs. er du NRRL-medlem, så vil seminaret lørdag og søndag koste deg kr. 800. Deltagelse via Zoom kr. 350.

LA4C Haugalandgruppen er vertskap for arrangementet.

Påmelding innen torsdag 31. mai, nedenfor eller via denne linken.

Ta gjerne kontakt med Robin LB8CA (tlf. 921 23 495, e-post cinmatra@gmail.com) om det er noe du ønsker å spørre om, eller om muligheter for overnatting.

Påmelding


Seminar: DX og DX-Ekspedisjoner med Glenn Johnson, W0GJ Les mer