CQ WPX SSB 2023

Siste helga i mars deltok LA4C for andre gang som multioperatør-stasjon i CQ WPXcontesten.

Seks operatører jaktet på prefikser, og det gikk bedre enn første gang vi deltok. Det var i 2017, også da i multi-one-klassen. I år nådde vi opp i 551 kjørte prefikser, mot 570 i 2017. Derimot var antallet QSOer høyere i år, 1144 mot 1016 i 2017.

På vaktlista var det seks operatører, LA1CO Bjørn Olav, LA1ZTA Trond, LA2JLA Per Olav, LA6SFA Bjørn, LB8VI Torbjørn og LA9RY Knut som gikk på skift de 48 timene testen varte.

Poengsummen vi påberoper oss er litt over 1,2 millioner poeng. Etter fratrekk kan vi komme ut nokså likt med 2017-resultatet, som var 1.165.650.

Denne gangen hadde vi grei åpning til Nord-Amerika (9,9% av QSOene) og Asia 5,3%, men mest kjørte vi Europa (78%).
Blant de som kjørte i single-one-klassen, var LA6ZP Kjell Ivar som logget ca 600 QSO på sitt hytte-QTH i Sveio.


Post contest

LA4C ble, uavhengig av klasse, nummer 5 i Norge i CQ WW WPX-contesten i mars. Vi deltok i multi-one-klassen, der vi ble
nummer 4 i Norge.

LA6ZP Kjell Ivar deltok fra hytte-QTH i Sveio og ble nummer 7 totalt i Norge. LA8OM Chris nr 19 (5,9 operatørtimer). LC5L (LB4FH Kjetil) kjørte QRP fra Rennesøy (1,1 operatørtime) og ble nr 35 av de norske.