Ekspedisjon til LA5VR

Grunna rapportar om dårleg signal og knitring på signalet var LA7QO Terje og LA1ROA Stein på tur til LA5VR laurdag 14/11-2020. Veret var begredelig, det var NULL sikt. Fra repeaterhytta var den store masta usynlig.

Me kontrollerte og skifta kabling mellom repeater og filter uten at det blei noko betre. Me hadde hjelp frå LA1PJ Bernt på Karmøy og LB8BH Bjørn Kjetil på Mundheim med testing.

Midlertidig jordledning til struktur blei og prøvd, men ingenting av det me gjorde gav målbart resultat. La igjen et analogt SWRmeter VHF/UHF og mikrofon.

Det var litt fukt på den nye veggen over repeaterane, så for å vera sikker spraya me tetningsstoff oppunder taket ute. Brudd i røyret med straumkabel må utbetrast.

Neste ekspedisjon….. :
– Leggja opp utvendig jordleidning
– Ta med /skifte lysrøyr 18W
– Noko til å dekka over brudd i røyr for straumkabel.
– Skjerm over repeaterar («paraply»)