IOTA contest 2023

IOTA ble også BOTA

IOTA, Islands on the Air-contesten siste helg i juli ga ikke den største uttellingen i score og antall QSO-er. Vi sendte inn logg med 1406 QSOer.

Antall kjørte øyer var helt på høyden med det beste vi har prestert. Antall kontakter har vært bedre før, selv om vi så avgjort gjorde det bedre denne gangen enn på Feøy for to år siden.

Ti mann deltok, noen helt ferske og nysgjerrige på contest, noen mer erfarne.

Vi leide det store og flotte bedehuset på Kvitsøy, så vi kunne med rette kalle ekspedisjonen for en BOTA (Bedehus on the Air). Store rom og flotte saler til tross, vi installerte radioutstyret i lagerrommet og hadde det greit der, som det framgår av bildet.

Post contest – IOTA-resultat bedre enn fortjent?

LA4C ble nummer 20 av 32 deltakere i klassen multi-two. Det merkelige er at vi har oppnådd bedre resultat enn vi
gjorde krav på. Contest-komiteens rapport (også kalt UBN) viser at LA4C hadde en feilrate i loggen på 3,91%. Det er litt bedre enn gjennomsnittet, som var 4,34%.

I den innsendte loggen gjorde LA4C krav på 2.328.399 poeng. I den offisielle resultatlista har vi oppnådd 2.593.200 i score. Det er 264.801 mer enn vi gjorde krav på. Ærlige som vi er har vi gjort contestkomiteen oppmerksom på saken og venter spent. *)

Av nordiske stasjoner var to svenske foran oss på lista; DXpedisjonen SK3T til Agön EU-176 på 12. plass og den faste stasjonen SA6U på Tjörn, EU-043 nord for Gøteborg, på 17. plass.

Operatører på LA4C på Kvitsøy ifølge loggen: LA9RY, LA1SO, LA7XIA, LA5PUA, LA8OM, LB8VI, LA2JLA, LA6SFA.

*) IOTA-dommeren forteller i en epost at han har gått gjennom LA4Cs logg fra grunnen av og kom fram til resultatet vi nevnte sist. Så her var det nok vårt program og vår beregning som har feil. Dommeren har alltid rett, i hvert fall i IOTA-contesten. Det betyr at LA4C fikk en fortjent 20. plass i klassen multi-to.