SAC CW 2020

LA8OM Chris kjørte CW-delen av Scandinavian Activity Contest fra Holmen. Loggen viser 1965 QSOer.

– I første halvpart av testen ble forholdene bedre enn fryktet og rekordantall (1350) QSOer var i loggen ved halv tid. Men så virket det som støyen ble verre og det ble tråere føre derfra og inn. En del japanere lyste opp søndag formiddag når logyagi pekte i den retningen. Det gjorde også serienummer «1» fra en koreaner som kalte opp, melder Chris dagen derpå.

Opptak av lyden slik LA8OM opplevde helgen i sine hodetelefoner: SAC CW 2020 LA4C. Der ligger også en kopi av loggen om en vil følge QSOene sammen med lydopptaket.

Results SAC CW 2020 SCANDINAVIA