CQ WW SSB 2021

På bildet: LA8OM (foran) og LA7XIA.

LA4C på CQ WW SSB: Et av våre beste resultater

LA4C på årets store contest kan oppsummeres slik: Blant de beste vi har kjørt. Med 2.383 QSOer i loggen må vi tilbake til 2018 og 2017 for å finne bedre. Helt uoffisielt endte vi på litt over 1,6 millioner i score.

Like før contesten var det varslet solstorm og dårlige radioforhold. Heldigvis ble det ikke så ille som vi kunne frykte.

USA ble det landet vi kjørte flest kontakter med, hele 13%, etterfulgt av Italia, Tyskland, Russland og Spania.

For første gang var DXCommander-antenna i bruk under en contest på Holmen. Det er en enkel antenne og skuffet ikke, selv om den ikke kan måle seg logyagien for 20m og den store 40m antennen på Holmen.

Operatører på LA4C var: LA1ZTA Trond, LA7XIA Morten, LB4FH Kjetil, LB3AI Odd Arne, LB8VI Torbjørn, LA8OM Chris og LA9RY Knut.


Nedenfor kan en lytte til hvordan noen andre stasjoner hørte oss i CQ WW SSB 2021.

40m 2021-10-31 20:36
160m 2021-10-31 02:39

UA6AA

40m 2021-10-30 10:46

I tillegg er LA4C å høre på angitte minutt i disse timelange lydfilene som K5ZD har lagt ut:

80m 2021-10-30 04:57
20m 2021-10-30 11:22
15m 2021-10-30 12:38