Dugnad for 15-meteren

Ny beam for 15-meteren krever sitt. Lørdag 23. september ble det gjort klar for nyanskaffelsen. Her er Harald-Andreas LB2FJ i aksjon med bardunfester oppe i stålmasta som brukes til å reise antennemasta. Barduner ble skiftet og fundament støpt til aluminiumsmasta som skal bære beamen. Denne masta er nå til rehabilitering.


15m-beamen kjører godt

1.11.23

Fem elements monobanderen fra Antennas-Amplifiers i Serbia kom på plass like før CQ WW CW. Den er spesiallaget etter våre spesifikasjoner og har nå fått plass på nettsiden til firmaet under betegnelsen «15m 5el DX Contest Antenna 15m5DXSHD Super Heavy Duty For Extreme Weather». Elementene begynner med en diameter på 35mm. Det skal sikre at antennen vil overleve vindstyrke på 70 meter i sekundet. Orkan begynner på 32,6.

Antennen har en temmelig flat SWR-kurve, ca. 1,04 over hele båndet.

På bildet: LA6ZP Kjell Ivar og LB8CA Robin i arbeid med den nye beamen.