Dugnad for 15-meteren

Ny beam for 15-meteren krever sitt. Lørdag 23. september ble det gjort klar for nyanskaffelsen. Her er Harald-Andreas LB2FJ i aksjon med bardunfester oppe i stålmasta som brukes til å reise antennemasta. Barduner ble skiftet og fundament støpt til aluminiumsmasta som skal bære beamen. Denne masta er nå til rehabilitering.