QO-100-satellitten

Satellitt-prosjektet i rute

Parabolen peker mot QO-100-satellitten etter at den nå er boltet fast i fjellet. LA2JLA har vært bas for arbeidet. Nå skal det støpes et solid fundament.

Parabolen er mottakerantennen for QO-100-signalene. Av sikkerhetsmessige grunner blir senderantennen plassert på sør-terrassen i annen etasje.

Planen er at satellittkjøring skal kunne demonstreres i slutten av mai. Da var maidagen planlagt. Nå blir det ikke noe av det arrangementet, men satellittprosjektet er likevel i rute. LA5GOA er nå i sving med å sette sammen utstyret som skal kobles til antennen.

30. april 2020


Satellitt-utstyr kommet

Fra Portugal er det kommet nødvendig utstyr til satellittprosjektet. Neste punkt på programmet er å få opp antenner. Vi satser på å få opp sendeantenne først, sier LA5GOA Steen Erik.

29. januar 2020


Eksperimentell satellitt-kveld

Å komme på lufta på QO-100-satellitten innebærer et moment av pionerarbeid. Man kjøper ikke en radio og kobler til en antenne og så er man QRV.

LA3PNA Thomas er en av de første i Norge som kom i gang med å kjøre denne satellitten. Som en innledning til satellittprosjektet vårt, fortalte han onsdag om forskjellige måter å komme i gang på. Vi fikk også demonstrert hvordan en satellitt-QSO høres ut.

Det finnes moduler å få kjøpt, men sammenkoblingen innebærer et moment av kreativitet og eksperimentering som dagens radioamatører ikke er så vant med. LA4C må nå velge hvilket utstyr det skal satses på.

Satellittkvelden var litt pioneraktig på en annen måte: LA3PNA holdt foredraget i Drammen og var til stede hos oss via videokonferanse. 23 medlemmer var til stede, to av dem via videokonferansen.

Vi må velge: Adalm Pluto (t.v.) krever en PC,
men ingen radio, mens DX Patrols løsning
krever radio, men ingen PC.

9. januar 2020


Klar for satellitt-prosjekt

LA4C kaster seg på sitt første satellitt-prosjekt. Målet er at vi skal ha en satellitt-stasjon å vise fram til maidag på Holmen. Vi skal benytte oss av QO-100-satellitten, som er geostasjonær. Oppfrekvens er i 2,4 GHz-båndet, nedfrekvens i 10 GHz-båndet. Vi skal benytte 1,8 m parabolen som allerede finnes på Holmen (bildet).

Mer om prosjektet på medlemsmøte tidlig på nyåret.

28. november 2019