Om satellitter på Stord

Satellitter, mest av kategorien LEO (Low Earth Orbit) var temaet på møtet på Kulturhuset på Stord lørdag den 23. september 2023. Rimeligvis var Sunnhordland-regionen best representert i møtet.

Temaet ble belyst med instruktive YouTubevideoer med KX9X Sean. LA1ROA Stein fortalte litt om sine forsøk med satellittkjøring. Han viste også fram sin håndholdte 2m-/70cm-antenne, selvlaget versjon etter DK7ZBs idé.

Nyttig tips for den som skal lytte på FMsatellittene, er at de bruker subtone (CTCSS) 67,0 Hz.