Velkommen, Sunnhordland!

Sunnhordlandgruppa av NRRL har fusjonert med Haugalandgruppen av NRRL. Onsdag 24. juni 2020 vedtok det ekstraordinære årsmøtet i LA4C enstemmig fusjonsforslaget. Tidligere har Sunnhordlandsgruppa hatt ekstraordinært årsmøte per epost og vedtatt å slutte seg til Haugalandgruppen. Med dette øker medlemstallet i Haugalandgruppen fra ca 50 til ca 65.

Det ekstraordinære årsmøtet i LA4C ga styret fullmakt til å gjennomføre de formelle og praktiske sidene av sammenslåingen.

Fra 24. juni er medlemmene i Sunnhordlandgruppa fullverdige medlemmer i Haugalandsgruppen av NRRL.

Sunnhordland er en del av det norske ferjeriket. Derfor er det ikke enkelt å komme til Holmen for å være med på et møte en onsdags kveld. Vi har tidligere forsøkt å strømme noen av våre møter på Holmen med tanke på medlemmer i Sunnhordland. Dette kommer vi til å utvikle videre.