Sambandsgruppa fant nødpeilesender

I ruskeværet i begynnelsen av april blåste en nødpeilesender over bord fra rutebåten som trafikkerer Feøy. Hovedredningssentralen på Sola kontaktet LA4C og ba om søk. LA1CO, LA2JLA og LA5GOA rykket ut. I løpet av noen timer lokaliserte de senderen ved en holme vest av Torvastad. Redningssentralen fikk beskjed, men å hente senderen inn var umulig i uværet.
Nødsambandsgruppa har notert seg behov for bedre utstyr til slike oppdrag, som det har vært noen av de siste årene. Radioer, dempeledd og retningsantenner kan være aktuelt.