Peileoppdrag for HRS

LA2JLA og LA1AUA Morten fikk gjøre grovarbeidet etter at Hovedredningssentralen (HRS) fikk melding om en konstant bærebølge på maritim VHF kanal 70. HRS varslet Sambandstjenesten Sør-Vest. Ut fra tilleggsinformasjon regnet man med at kilden lå nord for Haugesund. Morten fikk melding, og han fikk med seg Per Olav. Fra gruppelokalet peilet de signalet med vår VHF all mode og 12 elementers beam. Signalet kom fra nordlig retning med styrke 40 til 60 dB over S9. Dette var om kvelden tirsdag 8. oktober. Nkom var på vei sørover fra Bergen for assistanse, og kilden ble identifisert tidlig onsdag morgen. Bærebølgen kom fra et skip som fortøyde øst for Husøy.

– Dette er nok en type oppdrag vi kan få flere av i tiden framover, melder Kystradio Sør via Sambandstjenesten Sør-Vests nettside.