Røde kors på besøk

Lørdag 26/11-22 var 22 hjelpekorpsledere fra Røde Kors i Rogaland på Holmen. Der fikk de orientering om amatørradio og sambandstjenesten som radioamatørene driver. De fikk også se den nye beredskapsvogna og hva den er god for på skadesteder der det ikke er internett.

– Røde Kors-folkene ga uttrykk for at de var fornøyde med hva vi radioamatører er, og de var innstilt på å være med på samarbeidet videre, sier LA1AUA Morten, leder for sambandsgruppa i LA4C.

Nå vil sambandsvogna bli spilt inn som en ressurs, slik at HRS kan ta den med både i øvelser og skarpe oppdrag. Sambandsvogna er et pilotprosjekt som ble mulig etter at Gjensidigestiftelsen ga et betydelig beløp til formålet.


Røde kors på besøk Les mer

Sambandsgruppa fant nødpeilesender

I ruskeværet i begynnelsen av april blåste en nødpeilesender over bord fra rutebåten som trafikkerer Feøy. Hovedredningssentralen på Sola kontaktet LA4C og ba om søk. LA1CO, LA2JLA og LA5GOA rykket ut. I løpet av noen timer lokaliserte de senderen ved en holme vest av Torvastad. Redningssentralen fikk beskjed, men å hente senderen inn var umulig i uværet.
Nødsambandsgruppa har notert seg behov for bedre utstyr til slike oppdrag, som det har vært noen av de siste årene. Radioer, dempeledd og retningsantenner kan være aktuelt.


Sambandsgruppa fant nødpeilesender Les mer

Peileoppdrag for HRS

LA2JLA og LA1AUA Morten fikk gjøre grovarbeidet etter at Hovedredningssentralen (HRS) fikk melding om en konstant bærebølge på maritim VHF kanal 70. HRS varslet Sambandstjenesten Sør-Vest. Ut fra tilleggsinformasjon regnet man med at kilden lå nord for Haugesund. Morten fikk melding, og han fikk med seg Per Olav. Fra gruppelokalet peilet de signalet med vår VHF all mode og 12 elementers beam. Signalet kom fra nordlig retning med styrke 40 til 60 dB over S9. Dette var om kvelden tirsdag 8. oktober. Nkom var på vei sørover fra Bergen for assistanse, og kilden ble identifisert tidlig onsdag morgen. Bærebølgen kom fra et skip som fortøyde øst for Husøy.

– Dette er nok en type oppdrag vi kan få flere av i tiden framover, melder Kystradio Sør via Sambandstjenesten Sør-Vests nettside.


Peileoppdrag for HRS Les mer

Søks- og redningsøvelse

I regi av Speiderne beredskapsgruppe Sør-Vest var det lørdag 28. september øvelse med utgangspunkt i speiderhuset på Skår. To jenter var savnet, og mannskaper fra FORF (der også NRRL er med) organiserte leting og redning. LA4C var aktivt med. På bildet er LA1CO Bjørn Olav i aksjon med LA8LLA Per som bisitter.
– Spennende å se hvordan NRRL arbeider, skriver Speidernes beredskapsgruppe på sin Facebook-side.

De to jentene ble funnet, og aktørene gjorde nyttige erfaringer.


Søks- og redningsøvelse Les mer