Om satellitter på Stord

Satellitter, mest av kategorien LEO (Low Earth Orbit) var temaet på møtet på Kulturhuset på Stord lørdag den 23. september 2023. Rimeligvis var Sunnhordland-regionen best representert i møtet.

Temaet ble belyst med instruktive YouTubevideoer med KX9X Sean. LA1ROA Stein fortalte litt om sine forsøk med satellittkjøring. Han viste også fram sin håndholdte 2m-/70cm-antenne, selvlaget versjon etter DK7ZBs idé.

Nyttig tips for den som skal lytte på FMsatellittene, er at de bruker subtone (CTCSS) 67,0 Hz.


Om satellitter på Stord Les mer

IOTA contest 2023

IOTA ble også BOTA

IOTA, Islands on the Air-contesten siste helg i juli ga ikke den største uttellingen i score og antall QSO-er. Vi sendte inn logg med 1406 QSOer.

Antall kjørte øyer var helt på høyden med det beste vi har prestert. Antall kontakter har vært bedre før, selv om vi så avgjort gjorde det bedre denne gangen enn på Feøy for to år siden.

Ti mann deltok, noen helt ferske og nysgjerrige på contest, noen mer erfarne.

Vi leide det store og flotte bedehuset på Kvitsøy, så vi kunne med rette kalle ekspedisjonen for en BOTA (Bedehus on the Air). Store rom og flotte saler til tross, vi installerte radioutstyret i lagerrommet og hadde det greit der, som det framgår av bildet.

Post contest – IOTA-resultat bedre enn fortjent?

LA4C ble nummer 20 av 32 deltakere i klassen multi-two. Det merkelige er at vi har oppnådd bedre resultat enn vi
gjorde krav på. Contest-komiteens rapport (også kalt UBN) viser at LA4C hadde en feilrate i loggen på 3,91%. Det er litt bedre enn gjennomsnittet, som var 4,34%.

I den innsendte loggen gjorde LA4C krav på 2.328.399 poeng. I den offisielle resultatlista har vi oppnådd 2.593.200 i score. Det er 264.801 mer enn vi gjorde krav på. Ærlige som vi er har vi gjort contestkomiteen oppmerksom på saken og venter spent. *)

Av nordiske stasjoner var to svenske foran oss på lista; DXpedisjonen SK3T til Agön EU-176 på 12. plass og den faste stasjonen SA6U på Tjörn, EU-043 nord for Gøteborg, på 17. plass.

Operatører på LA4C på Kvitsøy ifølge loggen: LA9RY, LA1SO, LA7XIA, LA5PUA, LA8OM, LB8VI, LA2JLA, LA6SFA.

*) IOTA-dommeren forteller i en epost at han har gått gjennom LA4Cs logg fra grunnen av og kom fram til resultatet vi nevnte sist. Så her var det nok vårt program og vår beregning som har feil. Dommeren har alltid rett, i hvert fall i IOTA-contesten. Det betyr at LA4C fikk en fortjent 20. plass i klassen multi-to.


IOTA contest 2023 Les mer

LA4C fikk løft med lift

15.6.2023

Dugnad på Holmen torsdag 15.juni, denne gangen med lift. Trebånds-beamen som hadde vridd seg 100 grader ble rettet opp, slik at man slipper hoderegning for å finne ut i hvilken retning man sender.

LB8CA Robin og LA9RY Knut fikk malt resten av andrestrøket på huset, inkludert arkene mot vest.

Uteverkstedet er ryddet

LA5GOA Steen Erik meldte om en sterk opplevelse. Han var innom på Holmen og fikk beskjed av LA2JLA Per Olav om å ta en tur inn i uteverkstedet. Der kunne han se golvet og til og med sette føttene på det, forteller han, og legger til: – En sterk opplevelse. Per Olav og LA1SO Reidar hadde hatt det meste av lagerbeholdningen ute, og
med hjelp fra LA5GOA Steen Erik har de sortert og fordelt godset. Et tilhengerlass er kjørt på tippen. Godt jobba!


LA4C fikk løft med lift Les mer

CQ WPX SSB 2023

Siste helga i mars deltok LA4C for andre gang som multioperatør-stasjon i CQ WPXcontesten.

Seks operatører jaktet på prefikser, og det gikk bedre enn første gang vi deltok. Det var i 2017, også da i multi-one-klassen. I år nådde vi opp i 551 kjørte prefikser, mot 570 i 2017. Derimot var antallet QSOer høyere i år, 1144 mot 1016 i 2017.

På vaktlista var det seks operatører, LA1CO Bjørn Olav, LA1ZTA Trond, LA2JLA Per Olav, LA6SFA Bjørn, LB8VI Torbjørn og LA9RY Knut som gikk på skift de 48 timene testen varte.

Poengsummen vi påberoper oss er litt over 1,2 millioner poeng. Etter fratrekk kan vi komme ut nokså likt med 2017-resultatet, som var 1.165.650.

Denne gangen hadde vi grei åpning til Nord-Amerika (9,9% av QSOene) og Asia 5,3%, men mest kjørte vi Europa (78%).
Blant de som kjørte i single-one-klassen, var LA6ZP Kjell Ivar som logget ca 600 QSO på sitt hytte-QTH i Sveio.


Post contest

LA4C ble, uavhengig av klasse, nummer 5 i Norge i CQ WW WPX-contesten i mars. Vi deltok i multi-one-klassen, der vi ble
nummer 4 i Norge.

LA6ZP Kjell Ivar deltok fra hytte-QTH i Sveio og ble nummer 7 totalt i Norge. LA8OM Chris nr 19 (5,9 operatørtimer). LC5L (LB4FH Kjetil) kjørte QRP fra Rennesøy (1,1 operatørtime) og ble nr 35 av de norske.


CQ WPX SSB 2023 Les mer

Gøy med papegøye

Åtte rovere og speidere fra Kopervik og Åkra lærte seg å lodde på Holmen torsdag 9. mars 2023.

Byggesett og loddeutstyr for prosjektet var innkjøpt for lenge siden, men så kom Corona. Det viste seg at settene hadde overlevd pandemien, og den ene etter den andre fikk sin papegøye til å både ta opp og spille av lyd. Speiderne koste seg også med brus og pizza.

De fikk og kjøre radio under kyndig veiledning av speiderlederne LB8WI Marius og LB2FJ Harald-Andreas pluss LA9RY Knut.

Speiderne kommer gjerne tilbake, utenom JOTA.


Gøy med papegøye Les mer

CQ WW CW 2022

Rekordscore på CQ WW CW

LA8OM Chris oppnådde sine beste poengsum noen gang under helgens CQ WW CW-contest. Men det ble færre QSOer enn i fjor. Etter 4606 godkjente kontakter i 2021 var målet 5000 i år, men det ble det ikke. På nettstedet 3830scores.com skriver Chris:

– Nok en fornøyelig WW-contest fra LA4C, og er på en måte blitt litt avhengig av denne årlige prøvelsen i døgning. Sammenlignet med i fjor ble det 250 færre QSOer i loggen, noe som dels kan tilskrives færre deltakere fra to store land lenger øst. Men langt bedre forhold på 10m og 15m og dermed flere multiplikatorer enn i fjor, bidro til høyere poengsum. Generelt prioriterer jeg å kjøre flest mulig QSOer fremfor å jakte nye multiplikatorer, spesielt slike som krever skifte av bånd, antenne og tunerinnstilling.

Nedenfor kan en lytte til hvordan noen andre stasjoner hørte LA4C i CQWWCW 2022. 

15m 27-Nov-2022 15:59
80m 26-Nov-2022 05:31
20m 27-Nov-2022 16:46
15m 26-Nov-2022 14:29
40m 26-Nov-2022 05:42
15m 26-Nov-2022 16:46
160m 26-Nov-2022 02:02
40m 27-Nov-2022 19:04
20m 27-Nov-2022 02 17:00

Lyden av CQWWCW

Her er opptak av testens første 14 timer slik LA8OM opplevde den i sine hodetelefoner: CQWWCW 2022 LA4C. Der ligger også en kopi av loggen om en vil følge QSOene sammen med lydopptaket.


CQ WW CW 2022 Les mer

IOTA contest 2022

På bildet: LB4FH Kjetil med contestkallesignal LC5L installert med sin QRP-stasjon på Fogn under årets IOTAcontest. Foto: LB4FH Kjetil

Siste helg i juli var tid for Islands on the Air-contesten (IOTA). Dette er en av de store contestene på HF. Alt i alt kom det inn 2300 logger til arrangøren RSGB, litt færre enn året før. 2126 av loggene var fra enkeltoperatører.

LA4C organiserte ikke DXpedisjon denne gangen, men tre av våre medlemmer deltok, hver på sin måte, som enkeltoperatør. LB4FH deltok fra Fogn med sitt contestkallesignal LC5L (41 QSOer på 3,5 timer) og LA9RY deltok fra Stord (254 QSOer på 24 timer), begge med referansen EU-055. LA8OM deltok fra Sirdal (437 QSOer), riktignok fra ei halvøy, men i IOTA-bestemmelsene er dette fastland.

På resultatlista over enkeltoperatører kom våre folk slik ut:
LA9RY nr 6 av 93 i enkeltop (All IOTA/Low/SSB/24 hours)
LA8OM nr 26 av 128 i enkeltop (World/High/CW/12 hours)
LC5L (LB4FH) fra Fogn, nr 9 av 17 i enkeltop (All IOTA/QRP/SSB/12 hours)


IOTA contest 2022 Les mer

Dugnad sommer 2022

Sommerens store dugnad

3.8.2022

Huset på Holmen er nå blitt grått. Etter om lag 80 timers maling på dugnad er vi litt under halvveis. Det skal males to strøk. Med godt vær og god innsats må vi klare det i løpet av august. LA9XTA Roger har gjort jobben med å skaffe folk. Han er glad for alle som melder seg til å ta et tak med malerkosten.

På bildet over: LA1QAA Arne og LA9RY Knut.

Til høyre: Dette er den nye fargen på klubbhuset på Holmen. Et felt på østveggen ble prøvemalt med fargen lys skifer, som blir hovedfargen. Rundt dører og vinduer blir fargen lys antikkgrå, slik det også framgår av prøvemalingen.


Dugnad sommer 2022 Les mer

Sambandsgruppa fant nødpeilesender

I ruskeværet i begynnelsen av april blåste en nødpeilesender over bord fra rutebåten som trafikkerer Feøy. Hovedredningssentralen på Sola kontaktet LA4C og ba om søk. LA1CO, LA2JLA og LA5GOA rykket ut. I løpet av noen timer lokaliserte de senderen ved en holme vest av Torvastad. Redningssentralen fikk beskjed, men å hente senderen inn var umulig i uværet.
Nødsambandsgruppa har notert seg behov for bedre utstyr til slike oppdrag, som det har vært noen av de siste årene. Radioer, dempeledd og retningsantenner kan være aktuelt.


Sambandsgruppa fant nødpeilesender Les mer