Telefonitest 2021

På bildet: LB2FJ Harald-Andreas på 80m søndag morgen. Bak strever LB3AI Odd Arne med å få kontakter på 40m.

LB-gjengen jobbet godt i Telefonitesten

Tre LB-ere og en LA. Det var mannskapet på årets telefonitest på LA4C. Nylisensierte LB2FJ Harald-Andreas og LB8WI Marius
debuterte, ikke bare i contest, men som radiooperatør i det hele tatt. Tredjemann i LB-gjengen, LB3AI Odd Arne holdt stand
ved 40m-radioen i alle tre øktene og sørget for at vi fikk et resultat vi kan være bekjent av på det båndet også. LA9RY Knut lappet vaktplanen der det var hull og var los for førstesreisoperatørene.

I alt logget vi 131 QSOer. Av disse var 91 på 80m og 40 på 40m.